ویژگی های کلی شیر پنوماتیک

به طور کلی شیر های پنوماتیک دارای دو فیلد و فلسفه مصرفی می باشند. که دانستن و فهم هریک از این موارد زمینه را برای استفاده بجا در مدارهای مختلف فرآهم می آورد.

  • در زمینه اول ، شیر پنوماتیک وسیله ای است که برای کنترل یا تعدیل جریان هوا (یا گاز بی اثر دیگر) در سیستم پنوماتیک استفاده می شود. و بعبارتی مفهوم کلیدی مورد توجه در این مورد این است که این هوا یا گاز تحت فشار است که کنترل می شود و از طریق دریچه های شیر پنوماتیک در سیستم جریان دارد.
  • در زمینه دوم ، هوا به عنوان مکانیسم کنترل شیر استفاده می شود، اما رسانه ای که از طریق پورت های شیر جریان دارد ، چیزی غیر از هوا ، شاید آب ، روغن یا مایعات دیگر است. در این زمینه ، شیر پنوماتیک برای تأمین کنترل جریان در یک شیر کار می کند ، اما سیال کنترل شده هوا نیست. هوا به عنوان محیط کنترل عمل می کند و از طریق یک محرک پنوماتیک عبور می کند تا در صورت لزوم جریان را باز ، بسته یا تعدیل کند.
شیر پنوماتیک
نمایش:

چک ولو پایلوت پنوماتیک CDC

تماس بگیرید

شیر پنوماتیک کنترل سرعت SMCسری AS-R/AS-Q

تماس بگیرید

شیر کنترل سرعت پنوماتیک سرجکی CDC مدل NSC

تماس بگیرید

شیرکنترل سرعت پنوماتیکSMCسریJASV

تماس بگیرید

فلو کنترل پنوماتیک SMC سری AS*1FG

تماس بگیرید

فلو کنترل پنوماتیک قفل دار سری AS

تماس بگیرید

فلو کنترل سرعت قفل دار فشاری JAS

تماس بگیرید

فلوکنترل پنوماتیک زانوSMCمدلAS*2*1-F

تماس بگیرید
بازگشت به بالا
موبایل
واتساپ