رایج‌ترین کاربرد یک آکومولاتور در یک سامانه هیدرولیک، پشتیبانی از شدت جریان خروجی یک پمپ (دبی) و ادامه این جریان برای مدت کوتاهی پس از قطع جریان پمپ می‌باشد. در بیشتر موارد برای تحت فشار قرار دادن سیال هیدرولیکی در آکومولاتور از یک گاز تحت فشار استفاده می‌شود. در حقیقت آکومولاتورها در شرایطی که سامانه پرفشار باشد شارژ می‌شوند و وقتی که فشار سامانه کم باشد، قشار ذخیره‌شده خود را در مدار تخلیه می‌کنند. آکومولاتورها نمی‌توانند جریانی پیوسته و با فشاری ثابت به سامانه ارسال کنند. دلیل این امر افت فشار سیال هیدرولیک پس از خروج از آکومولاتور است

آکومولاتور هیدرولیک
نمایش:

آکومولاتور دیافراگمی HYDAC مدل SBO

تماس بگیرید

آکومولاتور دیافراگمیEPE مدل AMS

تماس بگیرید

آکومولاتور هیدرولیک دیافراگمی Eaton مدلA9

تماس بگیرید

آکومولاتور هیدرولیک دیافراگمی EPE مدلAML

تماس بگیرید

آکومولاتورهای هیدرولیک دیافراگمی Rexroth مدل HAD

تماس بگیرید
بازگشت به بالا
موبایل
واتساپ