این نوع شیر پنوماتیک در اصل نوعی فیتینگ پنوماتیک کنترل سرعت است که تفاوتهای اساسی با شیرهای معمولی دارد. محصول فوق با نصب روی سیلندر هوا، تا 25٪ کاهش مصرف هوا را فراهم می کندو با کنترل وتنظیم سرعت هوا در جریان های ورودی و خروجی و سپس با کاهش فشار درزمان رفت یا برگشت از افزایش ناگهانی حرکت، جلوگیری می کند.عملکرد این فیتینگ،بدون تاخیر در زمان پاسخ با کنترل دو فشارصورت میگیرد.

فلو کنترل پنوماتیک
نمایش:

شیر پنوماتیک کنترل سرعت SMCسری AS-R/AS-Q

تماس بگیرید

شیر کنترل سرعت پنوماتیک سرجکی CDC مدل NSC

تماس بگیرید

شیرکنترل سرعت پنوماتیکSMCسریJASV

تماس بگیرید

فلو کنترل پنوماتیک SMC سری AS*1FG

تماس بگیرید

فلو کنترل پنوماتیک قفل دار سری AS

تماس بگیرید

فلو کنترل سرعت قفل دار فشاری JAS

تماس بگیرید

فلوکنترل پنوماتیک زانوSMCمدلAS*2*1-F

تماس بگیرید

فلوکنترل پنوماتیک سرعتSMCسریAS-FS

تماس بگیرید
بازگشت به بالا
موبایل
واتساپ